MÀQUINES

Per iniciar el tema podem consultar aquesta web amb comneixements bàsics que ens ajudaran a despertar coneixements previs i activar altres de bàsics per fer recerca del tema.Recomanem l'enllaç: LES MAQUINES  

 

GUIÓ DE TREBALL DE LES MÀQUINES :

Farem el treball en parelles, cada parella prepararà un power point de 6 pàgines sobre un d’aquest temes:

1.     Les màquines simples

2.     Les màquines compostes i els operadors  (amb un o dos exemples)

3.     Les màquines a la llar (amb un o dos exemples)

4.     Les màquines a la medicina (amb un o dos exemples)

5.     Les màquines en el transport (amb un o dos exemples)

6.     Les màquines en les comunicacions (amb un o dos exemples)

7. Història antiga de les màquines (època romana, medieval i moderna)


8. Un exemple de màquina composta: la bicicleta

9.     Les màquines del futur

10.  Bon ús de les màquines

11.  L'electricitat

12. El circuit elèctric

13. El magnetisme i els imants

14. L'electromagnetisme

Vídeo d'introducció al tema: la màquina de vapor de vidre

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada