divendres, 18 de desembre del 2015

MICRO PROJECTES EDUCATIUS

Experiència didàctica:  MICRO-PROJECTES A PRIMÀRIA
Iniciació a la recerca d’informació, anàlisi, síntesi i exposició a l’aula.

Tipus d' experiència
Experiència educativa amb alumnes de 5è i de primària. Els alumnes elaboren en parella o petit grup el contingut dels temes que el professor proposa a l'aula. Es distribueixen els apartats essencials i els alumnes treballen autònomament a partir d'unes pautes bàsiques que tenen disponibles en el seu espai web. Quan acaben el micro-projecte l'exposen als seus companys i companyes amb uns guions de suport. Entre tots confeccionen el temari amb materials digitals.
Àrees: Coneixement del Medi Natural i Coneixement del Medi Social
Metodologia: treball de recerca i col·laboratiu en parelles o grups de 3.
Espai / temporalització: aula informàtica / 1h setmanal